نظرسنجی و انتقادات / پیشنهادات

شرکت بازرگانی برسام گستر دانا با هدف ارتقای کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل،سعی در افزایش بیشتر رضایت مشتریان خود دارد.از این رو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید.

نظرسنجی

  انتقادات/پیشنهادات